Här visar vi bilder från några semesterresor
(kartbilderna är ingångar till album-sidor)Skottland 2007
Pefki 2006

Kroatien 2005
Barcelona 2005 New York 2004 Skåne 2000