En AMT plastmodell som  med hjälp av Såg, PlastiCard, Spackel, Filar och Sandpapper blivit en annorlunda Ford av 1940 års modell.